Công ty Luật TNHH CTM
Hotline: 0975188133 / 0932321558

Mẫu đơn ly hôn năm 2023 mới nhất

Mẫu đơn ly hôn năm 2023 mới nhất

Bài viết chi tiết về mẫu đơn ly hôn năm 2023 và hướng dẫn cách thực hiện ly hôn theo quy định mới nhất.

Nộp đơn ly hôn là thủ tục bắt buộc phải nộp cho tòa án có thẩm quyền để giải quyết. Đơn ly hôn thì có 02 loại là đơn ly hôn thuân tình và đơn ly hôn một phía hay gọi cách khác là đơn ly hôn đơn phương. Có nhiều trường hợp viết đơn ly hôn không đúng quy định dẫn tới việc tòa án trả lại đơn, không thụ lý giải quyết. Bài viết này Luật CTM sẽ hướng dẫn các bạn viết mẫu đơn ly hôn năm 2023 mới nhất theo đúng quy định.

Mục lục

Các loại đơn ly hôn – Mẫu đơn ly hôn năm 2023

Như đã nói ở trên, đơn ly hôn là văn bản bắt buốc phải có khi khi làm thủ tục ly hôn tại tòa án có thẩm quyền. Đơn ly hôn thì có 02 loại là đơn ly hôn thuận tình và đơn ly hôn đơn phương. Các bạn cần xác định trường hợp của mình là ly hôn đơn phương hay ly hôn thuận tình để làm đơn cho chính xác.

Ví dụ: Ly hôn thuận tình là cả 02 vợ chồng đều đồng ý ly hôn; Ly hôn đơn phương là trường hợp theo nguyện vọng của một phía, phía còn lại không đồng ý ly hôn. (trong trường hợp này cần phải có lý do chính đáng thì tòa mới giải quyết)

Mẫu đơn ly hôn năm 2023 – ly hôn thuận tình

Theo quy định của Bộ luật TTDS thì ly hôn thuận tình là việc dân sự. Do vậy, Mẫu đơn ly hôn thuận tình được áp dụng theo Mẫu  đơn yêu cầu giải quyết việc dân sự số 01-VDS (Ban hành kèm theo Nghị quyết số 04/2018/NQ-HĐTP). Các Tòa án cũng ban hành hướng dẫn Mẫu đơn ly hôn thuận tình dựa trên mẫu này để đương sự sử dụng. Cụ thể trong mẫu đơn ly hôn thuận tình phải có những nội dung sau:

 • Lý do, mục đích, căn cứ của việc yêu cầu Tòa án giải quyết
 • Yêu cầu tòa án công nhận sự tự nguyện thỏa thuận về con chung
 • Yêu cầu tòa án công nhận sự tự nguyện thỏa thuận về tài sản chung
 • Yêu cầu tòa án công nhận sự tự nguyện thỏa thuận về nhà ở, quyền sử dụng đất
 • Yêu cầu tòa án công nhận sự tự nguyện thỏa thuận về vay nợ chung
MẪU ĐƠN LY HÔN NĂM 2023
MẪU ĐƠN LY HÔN NĂM 2023

TẢI MẪU ĐƠN LY HÔN NĂM 2023LY HÔN THUẬN TÌNH

Mẫu đơn ly hôn năm 2023 – ly hôn đơn phương

Theo quy định của Bộ luật TTDS thì thủ tục ly hôn đơn phương là vụ án dân sự. Mẫu đơn ly hôn đơn phương sẽ được áp dụng theo Mẫu đơn khởi kiện vụ án dân sự. Đơn ly hôn đơn phương tòa án cũng áp dụng dựa trên mẫu đơn khởi kiện này.Các Tòa án cũng ban hành hướng dẫn Mẫu đơn ly hôn đơn phương dựa trên mẫu này để đương sự sử dụng. Cụ thể trong mẫu đơn ly hôn đơn phương phải có những nội dung sau:

 • Về quan hệ hôn nhân (kết hôn khi nào?, thời điểm phát sinh mẫu thuẫn, hai bên đang ở với nhau hay đã ở riêng…)
 • Về con chung (hai bên có thỏa thuận được người trực tiếp nuôi con và nghĩa vụ cấp dưỡng nuôi con hay không? Nếu không thì yêu cầu tòa giải quyết như thế nào?)
 • Về tài sản chung của vợ chồng có những gi? (có thỏa thuận về việc chia tài sản chung không? Không thỏa thuận được thì ghi ý kiến đề nghị tòa án giải quyết, Tài sản riêng có không?
 • Về nhà ở, quyền sử dụng đất (mua xây năm nào? Giá bao nhiêu? Diện tích, nhà, giá hiện nay, có thỏa thuận về phân chia nhà, đất ở không?)
 • Về nợ chung (Có nợ chung thì ghi rõ từng khoản, của ai, ở đâu đề nghị tòa ám giải quyết thì nêu cụ thể)
 • Yêu cầu giải quyết công sức đóng góp với gia đình nhà chồng (hoặc nhà vợ) nếu có thì cụ thể là bao nhiêu
 • Các thông tin khác mà người khởi kiện thấy cần thiết cho việc giải quyết vụ án
Mẫu đơn ly hôn năm 2023
Mẫu đơn ly hôn năm 2023 – Ly hôn đơn phương

TẢI MẪU ĐƠN LY HÔN NĂM 2023 – LY HÔN ĐƠN PHƯƠNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

……(1), ngày….. tháng …… năm…….

 

ĐƠN KHỞI KIỆN

(V/v ly hôn)

Kính gửi: TÒA ÁN NHÂN DÂN…………………………..

 

Họ và tên người khởi kiện:

Ngày, tháng, năm sinh:

Chứng minh thư số:                                     Cấp ngày:

Nghề nghiệp:

Địa chỉ cơ quan hoặc nơi làm việc:

Số điện thoại                                     ; địa chỉ thư điện tử:

Thu nhập hàng tháng (lương thu nhập khác);

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:

Chỗ ở hiện tại:

Họ và tên người bị kiện:

Ngày, tháng, năm sinh:

Chứng minh thư số:                                     Cấp ngày:

Nghề nghiệp:

Địa chỉ cơ quan hoặc nơi làm việc:

Số điện thoại:                                                ; địa chỉ thư điện tử:

Thu nhập hàng tháng (lương thu nhập khác);

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:

Chỗ ở hiện tại:

Ngày, tháng, năm kết hôn:

Đăng ký kết hôn tại:

Về quan hệ hôn nhân:

Hai người kết hôn với nhau từ ngày…..tháng……năm….. tại…..

Nếu có sự thay đổi chỗ ở cần ghi rõ quá trình thay đổi:

Quá trình chung sống hạnh phúc đến ngày…..tháng….năm…..

Mâu thuẫn xảy ra từ thời gian nào? Ngày……tháng……năm……

Nguyên nhân mâu thuận vợ chồng:…………

Khi phát sinh mâu thuẫn đã được địa phương, cơ quan, đoàn thể, gia đình hoặc bản thân các bên hòa giải giải quyết như thế nào:……………………..

Hiện hai bên đang ở chung hay đã ở riêng:

Nếu ở riêng thì từ thời gian nào:

Về con chung

Vợ chồng có…… con chung: ………..Cụ thể:

 1. Họ và tên:…………………………..(Nam, nữ)

Sinh ngày………tháng……năm………

Hiện tại đang ở với:……………

 1. Họ và tên:…………………………..(Nam, nữ)

Sinh ngày………tháng……năm………

Hiện tại đang ở với:……………..

Thỏa thuận của vợ, chồng về người trực tiếp nuôi con và nghĩa vụ cấp dưỡng nuôi con sau khi ly hôn:

Nếu không thỏa thuận được thì ghi rõ ý kiến đề nghị giải quyết:

Về tài sản

Tài sản chung của vợ, chồng có những gì? (Nêu từng loại tài sản; mua năm nào; giá bao nhiêu; hiện nay ai đang quản lý sử dụng; giá hiện nay đã qua sử dụng);

…………………………………………………………………………………..

Ly hôn thỏa thuận ai sử dụng tài sản nào:………………………………

Nếu không thỏa thuận được thì ghi ý kiến từng bên hoặc đề nghị Tòa án giải quyết….

Nếu là tài sản riêng (được tặng cho riêng, được thừa kế riêng) thì phải chứng minh:….

Về nhà ở quyền sử dụng đất:

Nhà ở, quyền sử dụng đất là tài sản chung của vợ, chồng (mua xây năm nào? Giá bao nhiêu? Diện tích nhà, đất, giá hiện nay, thỏa thuận về phần chia nhà, đất ở):……….

Nếu không thỏa thuận được thì đề nghị chia như thế nào:

Nếu là nhà đất của cha mẹ vợ (hoặc chồng) hoặc của người khác, thì nêu rõ họ tên địa chỉ của chủ sở hữu nhà đất đó:…………………..

Nếu có nợ và yêu cầu Tòa án giải quyết thì cần nêu rõ từng khoản nợ, của ai, ở đâu, trách nhiệm trả nợ sau khi ly hôn. Nếu đề nghị Tòa án giải quyết thì nêu cụ thể:………….

Yêu cầu giải quyết công sức đóng góp với gia đình nhà chồng (hoặc nhà vợ) nếu có thì cụ thể là bao nhiêu? Nêu chứng cứ để chứng minh sự đóng góp đó:……………

Nếu không có tài sản chung, nhà ở hoặc tài sản nhà ở nhưng không yêu cầu Tòa án giải quyết thì ghi rõ:………….

Các thông tin khác mà người khởi kiện thấy cần thiết cho việc giải quyết vụ án:………….

Người khởi kiện

(Ký ghi rõ họ tên)

Các tài liệu cần nộp theo đơn ly hôn

 • Viết theo mẫu đơn ly hôn năm 2023 (Thuận tình hoặc đơn phương)
 • Bản gốc giấy chứng nhận đăng ký kết hôn
 • Giấy tạm trú, đơn xác nhận nơi sinh sống của vợ chồng (có xác nhận của công an xã/phường sở tại)
 • Trong trương hợp vợ hoặc Chồng đang ở nước ngoài thì cần xin xác nhận tạm trú của vợ/chồng tại nước ngoài.
 • Bản sao công chứng giấy khai sinh của các con chung (nếu có)
 • Giấy xác nhận nơi cư trú
 • Bản sao có công chứng giấy chứng minh thư (2 bản của 2 bên đương sự Vợ + Chồng)
 • Các loại giấy tờ chứng minh quyền sở hữu tài sản, nhà đất, thỏa thuận phân chia (nếu có)

Trong trường hợp không có CMTND hoặc thẻ CCCD của Vợ hoặc Chồng thì theo hướng dẫn của Tòa án để nộp giấy tờ tùy thân khác thay thế. Trường hợp mất hoặc không giữ giấy đăng ký kết hôn (bản gốc) thì có thể liên hệ với cơ quan hộ tịch nơi đã đăng ký kết hôn để xin cấp bản sao.

Thời gian giải quyết ly hôn

Ly hôn thuận tình

Sau khi đơn ly hôn thuận tình nộp đến Tòa án có thẩm quyền, trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đơn và tài liệu, chứng cứ kèm theo, Chánh án Tòa án phân công Thẩm phán giải quyết.

Nếu đơn yêu cầu ly hôn không đủ nội dung thì trong vòng 07 ngày kể từ ngày nhận được yêu cầu, vợ, chồng sẽ được Thẩm phán yêu cầu sửa đổi, bổ sung.

Theo khoản 1 Điều 365 Bộ luật Tố tụng Dân sự năm 2015, sau khi thụ lý, Tòa án phải thông báo cho đương sự trong thời gian 03 ngày làm việc. Nếu vẫn không thực hiện, Thẩm phán có thể trả lại đơn ly hôn thuận tình.

Việc ly hôn thuận tình có thể kéo dài trong khoảng từ 02- 03 tháng theo đúng quy định của pháp luật, còn trên thực tế việc ly hôn thuận tình có thể kéo dài hơn.

Ly hôn đơn phương

Ly hôn đơn phương về bản chất là một vụ án dân sự và người yêu cầu ly hôn phải làm đơn khởi kiện yêu cầu giải quyết ly hôn. Do đó, thủ tục giải quyết ly hôn đơn phương sẽ thực hiện theo thủ tục của một vụ án dân sự quy định tại Bộ luật Tố tụng Dân sự 2015:

Sau khi bạn gửi đơn khởi kiện yêu cầu ly hôn, các công việc cần thực hiện như sau:

– 03 ngày làm việc: Tòa án sẽ phân công 01 thẩm phán xem xét đơn khởi kiện;

– 05 ngày kể từ ngày được phân công, Thẩm phán có thể yêu cầu bạn sửa đổi, bổ sung đơn khởi kiện hoặc tiến hành thụ lý vụ án hay trả lại đơn khởi kiện…

Nếu được thụ lý đơn ly hôn, Tòa án sẽ chuẩn bị xét xử để thu thập chứng cứ, xác định tư cách đương sự, hòa giải (khoảng 02 lần) trong thời gian 04 tháng,

Đối với vụ án phức tạp hoặc do tính chất bất khả kháng, trở ngại khách quan thì có thể gia hạn thời gian chuẩn bị xét xử không quá 02 tháng.

Kể từ ngày đưa vụ án ra xét xử, trong thời hạn 01 tháng, Tòa án phải mở phiên tòa. Nếu có lý do chính đáng thì thời hạn này là 02 tháng.

Như vậy, trong các vụ án ly hôn đơn phương, thời gian để giải quyết một vụ ly hôn đơn phương nhanh nhất khoảng hơn 05 tháng và kéo dài thậm chí tới cả năm.

Xem thêm: Dịch vụ ly hôn nhanh

Liên hệ Công ty Luật TNHH CTM để thực hiên dịch vụ ly hôn nhanh tại Hà Nội

Trên đây là bài viết chia sẻ về mẫu đơn ly hôn năm 2023 cũng như hướng dẫn các cách thực thực hiện việc ly hôn. Công ty Luật TNHH CTM với nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực hôn nhân gia đình cam kết sẽ mang lại sự hài lòng nhất đến cho khách hàng. Nếu khách hàng đang có nhu cầu tư vấn và sử dụng dịch vụ ly hôn nhanh tại Hà Nội thì có thể liên hệ trực tiếp với Luật sư chúng tôi để được tư vấn và hướng dẫn.

——————————————————

Quý khách vui lòng liên hệ:
Add:Tầng 12, tòa nhà Licogi 13 Tower, số 164, đường Khuất Duy Tiến, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội
Hotline: 0932321558– 0975188133
Email: ctmlaw247@gmail.com
website: ctmlaw.vnlsviet.vn
Rất mong nhận được sự hợp tác của Quý khách hàng!
Trân trọng./.

Xem thêm: Ly hôn khi không biết địa chỉ của bị đơn

admin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *